*👈🏻بازشماری آرا در نتیجه انتخابات شورای شهر باغملک وصیدون تغییری ایجاد نکرد*👇🏻👇🏻

*✍🏻فرماندار شهرستان باغملک بیان کرد:درپی بررسی اعتراضات کاندیدهای شورای اسلامی هیات نظارت استان به بررسی و راستی آزمایی و بازشماری تعدادی از صندوقهای شهر باغملک و صیدون در تاریخ ۲۰/۴/۱۴۰۰اقدام نمود*

*✍🏻وی تصریح کرد:سی درصد از صندوق‌های رای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغملک و ۳۳درصد از صندوق های صیدون با نظر هیأت نظارت استان بازشماری شد و تغییری در نتیجه اصلی ایجاد نشد*

*✍🏻محمد نجاتی پور گفت:در مجموع ۱۱ صندوق از ۳۱صندوق اخذ رای در باغملک شمارش شد و تغییری صورت نگرفت اما درشهرصیدون از ۹صندوق تعداد۳صندوق بازشماری شد که آرا برخی از نامزدهای شورای شهر تغییرات جزئی کرد و نفر دوم وسوم منتخبین جابجاشدند و از اعضای علی البدل نیز نفر دهم جایگزین نفر هشتم شد

27