اعلام نتایج شاخص ارزیابی و عملکرد فرمانداری باغملک از سوی وزارت کشور

اعلام نتایج شاخص ارزیابی و عملکرد فرمانداری باغملک از سوی وزارت کشور

از سوی وزارت کشور، هر سال بر اساس شاخص های وزارتی و جداول و دستورالعملهای وزارتی و استانی، عملکرد فرمانداریهای گوناگون در سطح کشور، مورد ارزیابی و رتبه بندی عملکردی قرار می گیرند. در سال(۱۳۹۸) فرمانداری شهرستان باغملک در خوزستان، رتبه نخست را احراز نموده و طبعا شایسته ی مقام اول در سطح استان و کشور است ، فرمانداری باغملک در سال گذشته (۱۳۹۹)نیز حایز سطح بسیار عالی و رتبه دوم در استان گردید که اخیرا به استانداری خوزستان ابلاغ گردیده ،قطعااین جایگاه رفیع در استان و کشور نتیجه ی و برآیند شایستگی و اهتمام جناب آقای نجاتی پور در مقام فرماندار و کارکنان زحمتکش آن فرمانداری است.این بهانه ای شد تا ضمن شادباش و خسته نباشید به مجموعه ی فرمانداری شهرستان باغملک، برای آنان آرزوی بهروزی و شادکامی داشته باشیم.

163
اخبار مرتبط