مهمترین عناوین خبری خوراک خبرخوان خوراک اتم

فرماندارباغملک: مسافرین ارجمند به هیچ و جه باغملک را بعنوان مقصدخود برنگزینند

۲۰:۲۶
  فرماندارباغملک: مسافرین ارجمند به هیچ و جه باغملک را بعنوان مقصدخود برنگزینند به گزارش روابط عمومی فرمانداری باغملک محمدنجاتی پور فرماندار شهرستان امروز سه شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰ چندین نوبت از ایست و بازرسی ورودی مرکز شهرباغملک در مقطع پل چم کوره بازدید کردند نجاتی پور در این بازدید با تقدیر از زحمات شبانه روزی فرماندهی و پرسنل انتظامی ، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه در برقراری نظم و امنیت، ساماندهی تردد و کنترل ترافیک و از همه مهمترایجاد محدودیت های ویژه بمنظور کنترل… در ادامه بخوانید